top of page
Szukaj
  • tb4443

Emisja akcji serii B

Akcje Serii B zostały wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 15 lutego 2022, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, która została zaprotokołowana w formie aktu notarialnego.


Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii B jest tylko i wyłącznie Spółka.


Dokument informacyjny - https://bit.ly/3vYK47Y

Ogłoszenie zapisu na akcje - https://bit.ly/3pYhnnDComments


bottom of page